OK

تاریخچه کمپانی Spirit

کمپانی اسپیریت از سال 1983 در شهر جونز برو از ایالت آرکانزای آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود. این کمپانی مرکز خدمات مشتریان را در سال 1994 در لس آنجلس آمریکا تاسیس نمود. کمپانی اسپیریت در سال 2008 کارخانه دیگری در تایوان احداث نمود و محصولاتش را به سراسر جهان عرضه نمود.

کسب و ثبت جایزه بهترین ابداع و اختراع جهت طراحی و تولید دوچرخه های باشگاهی کسب جایزه نوآوری و اختراع برای تولید الپتیکال e-Glide کسب گواهی نامه ISO 13485 برای طراحی و تولید دستگاههای پزشکی