OK

کدام تمرین هوازی را برای بعد بدنسازی انتخاب کنیم؟

اینکه کدام هوازی و با چه شدت و در چه مدت و در چه زمانی انجام شود همه و ...

اینکه کدام تمرین هوازی و با چه شدت و در چه مدت و در چه زمانی انجام شود همه و همه به هدف شما بستگی دارد. فاکتورهای نام برده شده در تنظیم هوازی برای یک ورزشکار( یعنی نوع هوازی ، شدت، مدت و زمان انجام) برای هدفی متفاوت چیده می شوند .آیا هدف شما کاهش وزن است ؟هوازی شدت بالا( تمرین هیت) برای شما پیشنهاد می شود البته اگر در تمرین هوازی و قدرتی شما در جلسات متفاوتی باشد حالت ایده آل است .آیا هدف شما عضله سازی و حجم است ؟ هفته ای یک جلسه هوازی با شدت متوسط به شما پیشنهاد میشود. یا در پایان هر جلسه تمرین قدرتی مدت کوتاهی ( به طور مثال 10 الی 15 دقیقه ) روی تردمیل بدوید تا عضله قلب شما تقویت شود.


1399/11/28

Bookmark and Share   شماره خبر :1099 تعداد بازدید :1249

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload